დაგვიკავშირდით:

599 78 52 39

 • ჩვენს შესახებ

  ჩვენი კომპანია გთავაზობთ ავტო ლომბარდს ახალი ან მეორადი ავტომობილის უზრუნველყოფით, ავტომობილის მართვის უფლებითა და დაზღვევის მოთხოვნის გარეშე. მიიღეთ სესხის თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით, ყველაზე ხელსაყრელი პირობებით.

 • მომსახურება

  სესხის მოცულობა 500 –დან 50 000 ლარამდე.
  საპროცენტი განაკვეთი თვეში 5% კლებადი
  სესხი გაიცემა მანქანის შეფასებიდან გამომდინარე
  სესხის ვადა 1-თვიდან 36-თვემდე
  ავტომობილის ტარების უფლებით
  სესხის პროცენტი და ძირი იფარება ერთდოულად
  სესხის გადახდა თვეში ერთხელ
  მსესხებლის ასაკი 21-65 წლამდე
  შესაძლებელია სესხის დაფარვა საშეღავათო პერიოდით
  სესხი გაიცემა ლარში ან დოლარში
  არ მოვითხოვთ შემოსავლების დადასტურებას .

დღესდღეობით არსებობს ბევრი კომპანია, რომლებიც მზად არიან დაგეხმარონ თუ კი გსურთ სესხის მიღება შემოსავლის მოწმობის წარდგენის გარეშე ან თუ გაგაჩნიათ სურვილი შეიძინოთ /გაყიდოთ მანქანა ავტოლომბარდის მეშვეობით. საქართველო გახდა ქვეყანა, სადაც პირადი ავტოტრანსპორტი ყოველი მოქალაქისთვის ხელმისაწვდომია . სწორად ამიტომ , ბაზარზე გაჩნდა ავტოლომაბარდების ურიცხვი რაოდენობა თუ გსურთ ავტოლომბარდში მანქანის ჩადება, უპირველეს ყოვლისა, უნდა დარწმუნდეთ კომპანიის სანდოობაში, აწონ-დაწონოთ ინფორმაცია და გაანალიზოთ შემოთავაზებული კრედიტის საპროცენტი განაკვეთები. თითოეული ავტოლომბარდი სხვადასახვა პირობებს გთავაზობთ კონტრაქტისთვის. უნდა აღინიშნოს , რომ არსებობენ კომპანიები, რომლებსაც სურთ პროცენტების ხარჯზე იხეირონ ან მიიღონ შემოსავალი ჩადებული ქონების შემდგომი გაყიდვიდან.სწორედ ბიზნესების ამგვარი დამოკიდებულება განსაზღვრავს მანქანის სესხთან დაკავშირებული საპროცენტო განაკვეთის ოდენობას. ცნობილია, რომ ბანკებისგან განსხვავებით, ლომბარდები უფრო სწრაფად გასცემენ სესხს, თუმცა ამ პროცედურასაც სჭიორდება გარკვეული დრო . მანქანა, რომელიც უნდა ჩაიდოს ავტოლომაბარდში დეტალურად შემოწმდება ექსპერტების მიერ. ამ შემთხვევაში შეფასდება , როგორც მანქანის ტექნიკური მდგომარეობა, ასევე მისი სამართლებრივი ისტორია. აღსანიშნავია , რომ ავტომობილის საგულდაგულო სავალდებულო შემოწმება ახალისებს მყიდველებს და უბიძგებს მათ შეიძინონ მოძრავი ქონება ავტოლომბარდიდან.განაცხადის შეტანიდან ერთი დღის განმავლობაში მანქანა შეფასდება და საჭირო დოკუმენტაციაც მომზადდება.თუ თქვენ აპირებთ, რომ თქვენი მანქანა ლომბარდში გირაოს სახით დატოვოთ ან პირიქით, გსურთ იყიდოთ გაყიდვაზე გამოტანილი ავტომობილი, ცუდი არ იქნებოდა გაცნობილიყავით სპეციალურ პირობებს თუ სად მდებარეობს ავტომობილი- დაცულ ავტოსადგომზე თუ ძვირიანი მანქანებისთვის განკუთვნილ კერძო ფარეხში რა თქმა უნდა, უმჯობესია დატოვოთ იგი ავტოლომბარდში გირაოს სახით, რაც მანქანას აძლევს უსაფრთხოების გარანტიას, რაც შესაძლოა დაკავშირებუყლი იყოს უარყოფით ფაქტორებსა და ბოროტმოქმედებასთან.თუკი თქვენ ყურადღებით შეარჩევთ კომპანას, მაშინ შეძლებთ მანქანის გირაოდ ჩადების შემთხვევაში აიღოთ კრედიტი ხელსაყრელი პირობებით, ყოველგვარი ზედმეტი ენერგიის გარეშე როგორც ალტერნატიული გზა მიიღოთ ფულადი სესხი, ლომბარდის მომსახურება გირაოს გაცემაზე, ნამდვილად დიდ ინტერესს იმსახურებს. საქართველოში ყველაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობენ ისეთ ავტოლომბარდები, რომლებიც სესხს გასცემენ მანქანის გირაოდ ჩადების შემთხვევაში. ბუნებრივია, ამასაც აქვს თავისი მიზეზები. მიუხედავად იმისა, თუ რა მიზნისთვის შეიძლება დასჭირდეს ადამიანს თანხა, ძვირადღირებული მკურნალობისთვის, ძველი სესხის სასწრაფო დაფარვისთვის, თუ ბიზნესის განვითარებისთვის , თითოეულ მათგანს სურს მიიღოს ფული რაც შეიძლება მოკლე დროში. თუ თქვენ მიეკუთვნებით ამ კატეგორიას,გირჩევთ მიმართოთ ავტოლომბარდების მომსახურებას, ჩვენს ავტოლომბარდში შეგიძლიათ მიიღოთ ავტო სესხი სულ რაღაც 5 საათში! ავტოლომბარდი გაძლევთ უნიკალურ შანსს სწრაფად მიიღოთ ფულადი სესხი რეალურ დროში, მინიმალური დროის ხარჟვის გარეშე რომელიც იხარჯება საბუთების მოგროვებაში. თითქმის თითოეულ ქართულ ოჯახს ყავს მანქანა, ზოგიერთს რამოდენიმეც კი. სწორედ ამ მიზეზის გამო,სხვა თანამედროვე საკრედიტო პროცედურებთან შედარებით, ავტოლომბარდში ავტომობილის გირაოდ ჩადება თანხის სანაცვლოდ ყველაზე სწრაფი და მარტივი ხერხია ავტო სესხის მისაღებად. რა პროცედურები არის ავტოლომბარდში გასავლელი სესხის მისაღებად? რა ვალდებულებებს იღებს ავტოლომბარდი მანქანის გირაოდ ჩადების შემთხვევაში? თავდაპირველად კვალიფიცირებული ავტოექსპერტები ტექნიკურად ათვალიერებენ თქვენს მანქანას და ადგენს მის ღირებულას რომელიც შეეფერება ავტობაზრობაზე ავტომობილის ღირებულებას. ეს ითვალისწინებს ავტომობილის ექსპლუატაციის ვადას, მარკას, გარბენს და მდგომარეობას. შემდგომ დგინდება მაქსიმალურად გასაცემი თანხის ოდენობა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს თქვენი ავტომობილის შეფასებისას გამოთვლილი ღირებულების მიახლოებით 50%-ს, პროცენტი შესაძლებელია განხილულ იქნეს ინდივიდუალურად. ამის შემდეგ თქვენ განგისაზღვრავენ საპროცენტო განაკვეთს,რომელიც დამოკიდებულია კრედიტის ვადაზე, რაც უფრო დიდია ავტო სესხის ხანგრძლივობა და ავტომობილის გირაოდ ჩადება, მით უფრო დაბალია საპროცენტო განაკვეთი. სხვათაშორის, ავტოლომბარდები საკმაოდ მიმზიედველ დაბალ საპროცენტო განაკვეთებს გვთავაზობენ. ჩვეულებრივი ბანკები არასდროს შემოგთავაზებენ ასეთ დაბალ საპორცენტო განაკვეთებს საკუთარი უსაფრთხოებისა და სარგებლის გამო, ხოლო ავტოლომბარდების ხელმძღვანელობა მუდამ დარწმუნებულია, რომ კრიტიკულ სიტუაციაში შეეძლება წაიყვანოს თქვენი მანქანა კრედიტის დაფარვის მიზნით. როგორც წესი, ნებისმიერ ლომბარდს მუდმივი კლიენტებისთვის აქვს გარკვეული სარგებელი და შეღავათები. ასევე არსებობს გენერალური მინდობილობისა და სესხის ხელშკერულების პირდაპირ ლომბარდში გაფორმების შესაძლებლობა. ეს ყველაფერი მნიშვნელოვნად ამცირებს სესხის მიღების დროს : თქვენ იხსნებით ბანკში ძებნის პროცედურისგან, იღებთ ხელსაყრელ საპორცენტო განაკვეთს, აფორმებთ ყველა საჭირო დოკუმენტს, ამტკიცებთ გადახდისუნარიანობას. რა ვალდებულებებს იღებს ავტოლომბარდი? ავტომობილი , რომელსაც გირაოდ დებთ, იმყოფება გადახურულ დაცულ ავტოსადგომზე, არ ხდება მისი გამოყენება და რჩება თქვენს საკუთრებაში. სესხის სრული დაფარვისას ხელშეკრულებაში დადგენილ ვადებში თქვენ იღებთ ავტომობილს სრულიად უვნებელს. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ დაფარეთ სესხი ხელშეკრულებაში მითითებული ვადების განმავლობაში, მაშინ თქვენ გინარჩუნდებათ ყველა უფლება თქვენს ავტომობილზე უახლოესი 2 თვის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, დღესდღეობით ავტოლომბარდი არის ყველაზე სანდო და სწრაფი გადაწყვეტილება ავტომობილის მფლობელთათვის ნებისმიერი მატერიალური პროცედურისგანბლემის შემთხვევაში შესაძლებელია თუ არა მივიღო ავტო სესხი ავტომობილის მართვის უფლებით? დიახ ეს შესაძლებელია,მაგრამ ამ შემთხვევაში საპროცენტო განაკვეთი მატულობს. ჩვენი ავტოლომბარდის უპირატესობა მდგომარეობს შემდეგში: ჩვენთან აღებულ სესხს ფარავთ დადგენილი ცხრილის მიხედვით, რომელშიც ყოველთვიური გადასახადი ერთნაირი ოდენობისაა, გადახდისას იხდით როგორც ყოველთვიურ პროცენტს ასევე იფარება დარჩენილი სესხის ნაწილი. სესხის ვადის ამოწურვისას თქვენ აღარ გიწევთ აღებული თანხის ოდენობის სრულად დაფარვა.